11€
- možnosť mať v kalendári ďalšie údaje(narodeniny, menín, výročia, atď...) 20€

3€

9€

6€

-Slovenaská pošta. Cena 2.20€

Všetky informácie, ktoré uvediete v tomto formulári, budú použité iba na účel doručenia zásielky.